Nákupní košík

+420 606 135 346

Kdo jsme?

Jsme vašim partnerem pro udržitelné produkty ve smyslu cirkulární ekonomiky. Našim cílem je sdružovat společnosti, které aplikují principy cirkulární ekonomiky do praxe a nabízet jejich produkty.

Vždy hledáme nejlepší cestu

Začali jsme v roce 2017

Jsme první, kteří již od roku 2017 zavádí cirkulární ekonomiku do  praxe. Díky 25-letým praktickým zkušenostem pomáháme s přechodem z lineárního systému, kdy z nového zařízení se časem stává odpad nebo jen těžko recyklovatelné kusy nábytku, na cirkulární systém vybavení firem a obchodů.

Náš strategický partner

Circu.eu

Platforma circu.eu je vaším implementačním partnerem pro udržitelné produkty ve smyslu cirkulární ekonomiky. S naším komplexním přístupem přesně implementujeme váš nápad na produkt, pomůžeme Vám vyhodnotit ekologický dopad produktu a vhodně produkt propagovat.

Proč to děláme?

Máme silnou vizi

Naše vize je svět bez plýtvání, kde spolupráce a vědomý přístup ke spotřebě jsou určujícím faktorem ekonomických trendů.

Chceme podporovat výrobce, kteří se zapojili do cirkulární ekonomiky, a tak odlehčit prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, a to vše za podpory ekonomického růstu a udržitelnosti.

Proč cirkulární výrobky?

Cirkulární výrobek nemusí nutně znamenat jen výrobek z recyklovaných materiálů nebo opravený výrobek.

Cirkulární výrobek může být i nový výrobek při kterém jeho výrobci mysleli až za konec prvního životního cyklu výrobku a zároveň navrhli efektivní zajištění druhého života produktu, přestavením nebo opravou produktu.

Efektivní přestavení nebo oprava znamená, že výrobek je jednoduše rozložitelný a Výrobce dlouhodobě nabízí servis, náhradní díly a technickou podporu při přestavbě nebo opravě.

Pokud není po prvním životním cyklu možné výrobek znovu použít přestavením nebo opravou, pak díky konstrukci a použitým materiálům a systému použití materiálu, bude zajištěna efektivní recyklace.
Recyklát z výrobku, se stane zdrojem pro výrobu výrobků nových.

Podmínkou pro efektivní recyklaci výrobku, je jeden druh materiálu, nebo materiály musí být od sebe jednoduše oddělitelné.

Toto vše se děje za podpory moderních technologii jako například aplikace Refitin.

V praxi to znamená že firma-výrobce vytvoří takovou firemní organizační strukturu která se efektivně a ekonomicky dokáže postarat o vlastní výrobek po jeho prvním životním cyklu nebo si firma-výrobce najde partnery pro dlouhodobou spolupráci při které se partnerská firma stará o použité výrobky, aby se z nich staly výrobky nové nebo alespoň zdroje pro další výrobu.

Spolupráce musí fungovat na principu win-win a musí být nastavena v úrovni mikroekonomie, proto aby partnerské firmy dokonale znaly výrobky a technologie firmy-výrobce. Mikroekonomická úroveň procesů zajistí ekonomickou udržitelnost, tzn. Že výrobek se nebude zbytečně prodražovat složitým a dlouhým řetězením procesů při přestavbě, opravě či recyklaci.

Neustále se vzděláváme

CircularDesignBlog.com

Spolupracujeme s platformou CircularDesignBlog.com. Tento informační portál dedikovaný problematice cirkulární ekonomiky je zdrojem inspirací, nápadů a příkladů fungování a zavádění nového paradigmatu do života.

Vrácení zboží do 30 dnů

Nepoužité zboží v původních obalech

Záruka na zboží

12 měsíců pro firemní zákazníky